ชื่อ - นามสกุล :พระพุทธบาทพิทักษ์
ตำแหน่ง :เจ้าอาวาส
หน้าที่หลัก :ประธานผู้บริหารวัดพระพุทธบาทตากผ้า
ที่อยู่ :279 วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
Telephone :
Email :